საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველოს საელჩო ავსტრალიის თანამეგობრობაში 

მისამართი: კარელა ვისტას ქუჩა N 28, ომალი, კანბერა 2606

ელ-ფოსტა: canberra.emb@mfa.gov.ge

ვებ-გვერდი: www.australia.mfa.gov.ge

 

გიორგი დოლიძე

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

 

 

ლალი ლომსაძე

მრჩეველი (პოლიტიკური საკითხები, შეზღუდული საკონსულო ფუნქციები)

ტელ.: +61 2 6162 01 26

ელ-ფოსტა: llomsadze@mfa.gov.ge

 

გიორგი ხოჯიაშვილი

მეორე მდივანი (ეკონომიკური საკითხები)

ტელ.: +61 2 6162 01 25

ელ-ფოსტა: gkhojiashvili@mfa.gov.ge

 

ვახტანგ მაკარიძე

ფინანსური მენეჯერი

ტელ.: +61 2 6162 01 25

ელ-ფოსტა: vmakaridze@mfa.gov.ge

 

ეკატერინე ჩოხელი

ხელშეკრულებით (კულტურის, განათლების, მედიასთან და აკადემიურ წრეებთან ურთიერთობების საკითხები)

ტელ.: +61 2 6162 01 26

ელ-ფოსტა: e.chokheli@mfa.gov.ge